Uppvisningar 2017-

Slottshästen på Tyresöslott (utanför Stockholm) den 16 september 2017

Stall Ängen, Gnesta, 26 augusti 2017

Gnestadagen, centrala Gnesta- Thuleparken, 3 juni 2017

 

Öppet hus på Ängen under Vårspiran 6 maj 2017