Uppvisningar 2017-2019

Tyresta by, Hanninge, riksträff för FNH- Föreningen Nordsvenska Hästen, 4 augusti 2018