Uppvisningar 2017-2019

Stall Ängen, Gnesta, 1 september 2018