Uppvisningar 2013-2016

Stall Ängen, Gnesta, 30 augusti 2015