Uppvisningar 2017-

Stall Ängen, Gnesta, 26 augusti 2017