Uppvisningar 2008-2004

Equitus, Hästmässa Nyköping 1-3 september 2006