Uppvisningar 2008-2004

Jordbruketsdag 30 år, Julita 7 juli 2007