Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Ängen, Gnesta 1 september 2012

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Nynäs Slott, Tystberga, 19 augusti 2012, Lanthästens dag

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Gnestadagen 2 juni 2012

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Ängen, Gnesta 3 september 2011

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Nynäs Slott, Tystberga, 22 augusti 2011 Lanthästens dag

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Gnestadagen 4 juni 2011

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Förevisning i kommunikation mellan häst och människa 14 oktober 2010 seminarium väg 223, Landshammar Nyköping

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Ängen, Gnesta 4 september 2010

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Nynäs Slott 22 augusti 2010, Lanthästens dag

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Gnestadagen 5 juni 2010

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Ängen, Gnesta 5 september 2009

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Brukshästens Dag, Nynäs Slott 23 augusti 2009

Kategorier
Uppvisningar 2012-2009

Gnestadagen 6 juni 2009