Uppvisningar 2012-2009

Brukshästens Dag, Nynäs Slott 23 augusti 2009