Nynäs slott, Tystberga, Lanthästens dag, 25 augusti 2019

Clinic Kraftskapande Ridkonst hos Birgitta Järnåker, Närlunda Säteri-Björnlunda, 2 juni 2019, med 7 ekipage

Öppet hus på Stall Ängen under Vårspiran, 4 maj 2019

Stall Ängen, Gnesta, 1 september 2018

Nynäs Slott, Tystberga, Lanthästens dag, 26 augusti 2018

Tyresta by, Hanninge, riksträff för FNH- Föreningen Nordsvenska Hästen, 4 augusti 2018

Gnestadagen, centrala Gnesta- Thuleparken, 1 juni 2018

Öppet hus på Ängen under Vårspiran 5 maj 2018

Slottshästen på Tyresöslott (utanför Stockholm) den 16 september 2017

Stall Ängen, Gnesta, 26 augusti 2017

Gnestadagen, centrala Gnesta- Thuleparken, 3 juni 2017

Öppet hus på Ängen under Vårspiran 6 maj 2017

Uppvisningar 2004 - 2016 kommer senare pga ny hemsida.